สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 21 มี.ค.59 ถึงวันที่ 30 เม.ย.59
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการTalent Mobility
 
     

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 ได้มีการจัดประชุมชี้แจ้งขอบเขตการทำงานและอบรมผู้นำเข้าข้อมูล จากผู้จัดการเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คุณสมปอง เพชรโรจน์ และทีมงาน รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์โครงการTalent Mobility ซึ่งได้มีอาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ และบุคลากรศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมดอกพะยอม อาคารบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง