สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 12 ก.ค.59 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.59
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมสร้างเครือข่ายและมอบวุฒิบัตรผู้ประกอบการ NEC 59
 
     
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 ทางศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 ได้กำหนดจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการ "เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Enterpernure Creation) ณ ห้องสุริยาศศิน ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เด้นส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรชัย กลางพระเนตร ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ประกอบการหน่วยร่วมดำเนินโครงการ มหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 23 ราย