สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 24 เม.ย.60 ถึงวันที่ 24 เม.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
 
     
เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2560 เวลา 10.00 - 12.00 น. สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อินทระสังขา พร้อมด้วย นางสาวเชวลักษณ์ สมาคม และนางธมลพรรณ จุลพูล เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการ วาที พีระวรานุพงศ์ และเจ้าหน้าที่ให้บริการส่งเสริม SME โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายภารกิจเพื่อให้บริการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน อย่างเช่นด้านนวัตกรรม วิจัยสู่เชิงพาณิชย์ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมตามกรอบโครงสร้างใหม่เพื่อส่งเสริมในพื้นที่ จังหวัดพัทลุง ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี