สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 7 ม.ค.62 ถึงวันที่ 21 ม.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รับสมัครส่งข้อเสนอโครงการTedFund รุ่นที่ 2
 
     
กลุ่มเป้าหมาย ที่สามารถส่งข้อเสนอโครงการTedFund รุ่นที่ 2 ได้มีดังต่อไปนี้ 
กลุ่มนิสิต นักศึกษา 
กลุ่มศิษย์เก่า ที่สำเร็จการศึกษา ไม่เกิน 7 ปี 
กลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
กลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) 
สำหรับผปก.ภายใต้อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กรอกใบสมัคร (Inception online) ตาม link นี้ได้เลยค่ะ 
https://form.tedfund.integreat.in.th/signup/5c232585c3845a022ad1226a โดยให้ผปก.ปริ้นสำเนาใบสมัครส่งเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ภายในวันที่ 20 มกราคม 2562 นี้ (รอบที่1) เพื่อทางเครือข่ายจะได้รวบรวมรายชื่อในแบบฟอร์มส่งกองทุนต่อไปค่ะ