สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 11 ต.ค.62 ถึงวันที่ 11 ธ.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ” (Research to Market:R2M) ปี 2020
 
     

“โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ” (Research to Market:R2M) ปี 2020
การประกวดแผนธุรกิจงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง
เปิดรับสมัครแล้ว วันที่ 15-30 ต.ค.62
โดยสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ รายละเอียดด้านล่างนี้ได้เลย
--------------------------------------------------------
13 พฤศจิกายน 2562 - การแข่งขันระดับมหาวิทยาลัย
13-15 ธันวาคม 2562 - แข่งขันรอบระดับภูมิภาค ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
31 มกราคม 2563- 2 กุมภาพันธ์ 2563 - แข่งขันรอบระดับประเทศ

ย้ำๆๆ ฟรี!! ค่าใช้จ่ายตลอดกิจกรรม

 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
  
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
 
รายละเอียดโครงการ R2M

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  นางสาวธมลวรรณ จูมิ ผู้ประสานงานโครงการ (083-3989072) และ นางสาวเชาวลักษณ์ สมาคม ผู้จัดการอุทยานวิทยาศาสตร์