สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 31 ต.ค.62 ถึงวันที่ 29 พ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม
 
     
กลุ่มภารกิจอุทยานวิทยาศาสตร์สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัคร
เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม

คุณสมบัติ
1.เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่พร้อมจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์การเกษตร
2.ผู้สมัครมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 65 ปีในวันที่ยื่นใบสมัคร
3.มีความพร้อมในการลงทุนด้านธุรกิจนวัตกรรม
4.มีแนวคิด (Concept Model) ที่ชัดเจนในการสร้างธุรกิจเทคโนโลยีที่เป็นไปได้
5.ไม่เคยได้เข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีกับเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคมาก่อน
---------------------------------------------------
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 โทร 084-1942133 ( คุณแอ๊ะ ผู้จัดการกลุ่มภารกิจอุทยานวิทยาศาสตร์)
 โทร 082-8112930 ( คุณนก เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ )
  สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง