สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 1 พ.ย.62 ถึงวันที่ 13 พ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศรายชื่อแข่งขันโครงการ Research to Market:R2M ระดับมหาวิทยาลัย
 
     
ประกาศรายชื่อทีมนิสิต 14 ทีมที่ผ่านการคัดเลือก
เข้าร่วมแข่งขันโครงการ Research to Market:R2M ระดับมหาวิทยาลัย
เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับภูมิภาค
แข่งขันPitching ระดับมหาวิทยาลัย ในวันที่ 13 พ.ย.62 มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง

กำหนดส่ง
     Proposal วันพุธที่ 6 พ.ย.62 ไม่เกิน 16.00 น.
     Power point วันจันทร์ที่11 พ.ย. 2562 ไม่เกิน 16.00 น.
   
ส่ง Email :Thamonwan74jumi@gmail.com

ภายใต้การดำเนินงาน สำนักบ่มเพาะวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม พี่ต้องตา 083-3989072