สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
การบริการ
การบริการของสำนักงาน
 
การบริการของสำนักงาน กลับหน้าหลัก

  การบริการทั่วไป

                              1. พื้นที่ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ จำนวน 7 ห้อง
2. บริการสำนักงานทั่วไป
3. การให้บริการคำปรึกษา/แนะนำ
4. การฝึกอบรม
5. การให้บริการปรึกษาพิเศษ
6. การประสานและเชื่อมโยงระหว่างผู้เข้าร่วมการบ่มเพาะและผู้ประกอบการ
7. การให้บริการหลังจากออกไปดำเนินการทางธุรกิจด้วยตนเอง

------------------------------------------------------------------------------------------------------
การบริการการบ่มเพาะธุรกิจ

    1. กระบวนการการบริการและดำเนินกิจการการบ่มเพาะ
2.ระยะของการให้บริการบ่มเพาะธุรกิจ
3. กระบวนการสู่การบ่มเพาะธุรกิจ
4. ความพร้อมด้านอาคารสถานที่


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
การบริการมหาวิทยาลัย

                      1. ความพร้อมศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางของมหาวิทยาลัย
2. ความพร้อมด้านการบริหารจัดการ การให้บริการ/คำปรึกษาเชิงธุรกิจ
3. ประเภท ธุรกิจและหน่วยงานให้บริการในมหาวิทยาลัย
4. ศักยภาพ ความเชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- บุคลากร หรือผู้เชี่ยวชาญ


 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
ห้องผู้ประกอบการ

                   1. พื้นที่ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ จำนวน 7 ห้อง
มีพื้นที่ของแต่ละห้องขนาด 2.75 x 3.00 เมตร มีเครื่องใช้ 
สำนักงาน เช่น โต๊ะทำงาน โต๊ะคอมพิวเตอร์ ตู้เก็บเอกสาร 
โทรศัพท์ภายใน และระบบอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
อัตราค่าเช่าในพื้นที่ให้เช่าโดยเก็บอัตรา 2,000 บาท/เดือน/ห้อง ดังนี้