สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
บริการข้อมูลสารสนเทศ
ทรัพย์สินทางปัญญา
ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้
รายงานประจำปี
การบริหารความเสี่ยง
คำถามยอดนิยม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
ทรัพย์สินทางปัญญา กลับหน้าหลัก

 แบบฟอร์ม

           แบบขออนุมัติเงินสนับสนุนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

แบบฟอร์มการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตร(Patent)

          
 
ความลับทางการค้า(Trade Secrets)
 
เครื่องหมายการค้า(Trademark)
 
 
 ลิขสิทธิ์(Copyright)
 
แบบฟอร์มแจ้งความสนใจในเทคโนโลยี