สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
บริการข้อมูลสารสนเทศ
ทรัพย์สินทางปัญญา
ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้
รายงานประจำปี
การบริหารความเสี่ยง
คำถามยอดนิยม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
คำถามยอดนิยม กลับหน้าหลัก
 
 
 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ทำอะไร
- ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เป็นหน่วยงานอิสระในกำกับของมหาวิทยาลัย ทำหน้าที่ในการนำงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยใช้องค์ความรู้ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 ใครสามารถใช้บริการศูนย์บ่มเพาะฯ ได้บ้าง จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องมีธุรกิจอยู่แล้ว
- ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจยินดี และเต็มใจให้บริการแก่ทุกๆ คน ขอเพียงท่านมีแนวคิด และความมุ่งมั่นที่จะธุรกิจอย่างแท้จริง
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 ถ้าเข้าสู่กระบวนการบ่มจะได้รับอะไรบ้าง
- ศูนย์บ่มเพาะฯ มีเจ้าหน้าที่บ่มเพาะฯที่มีประสบการณ์ในกระบวนการบ่มเพาะธุรกิจที่จะช่วยให้ ธุรกิจของท่านสามารถเติบโตก้าวหน้าไปได้ เจ้าหน้าที่จัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่สามารถให้คำแนะนำด้านทรัพย์สินทาง ปัญญา รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ ที่คอยให้คำปรึกษาด้านเทคนิคแก่ผู้ประกอบการ รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วย
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 ศูนย์บ่มเพาะฯ มีเงินให้กู้ยืมหรือไม่
- ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจไม่มีนโยบายที่จะให้กู้ยืมเงิน จากศูนย์บ่มเพาะฯ แต่จะให้การสนับสนุนแก่ผู้ประกอบการในการกู้ยืมเงินจากแหล่งทุนต่างๆ แต่จะมีเงินทุนในการทำการวิจัยสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ของท่าน
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 จะสามารถติดต่อศูนย์บ่มเพาะฯ ได้โดยวิธีใดบ้าง
- ท่านสามารถติดต่อศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจได้ดังนี้ 
1. ท่านสามารถเดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง ที่ชั้น 4 อาคารสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
2. หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ก็สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่ 074-693970-1
3. นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดต่อทางเว็บไซต์ http://www.tsu-bic.com
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------