สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
ติดต่อ
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่
Facebook
เว็บเพจ
 
ติดต่อหน่วยงาน กลับหน้าหลัก

สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน  มหาวิทยาลัยทักษิณ
เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม 
จังหวัดพัทลุง 93210