สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มหลักฐานการเงิน
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการIRTC
แบบฟอร์มใบสมัครโครงการTedFund รุ่นที่ 2
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการTalent Mobility
ทรัพย์สินทางปัญญา
แบบฟอร์มโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ” (Research to Market:R2M) ปี 2020
 
ทรัพย์สินทางปัญญา กลับหน้าหลัก

 แบบฟอร์ม

           แบบขออนุมัติเงินสนับสนุนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

แบบฟอร์มการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตร(Patent)

           
 
ความลับทางการค้า(Trade Secrets)
 
เครื่องหมายการค้า(Trademark)
 
 
 ลิขสิทธิ์(Copyright)
 
แบบฟอร์มแจ้งความสนใจในเทคโนโลยี