มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
รับสมัครส่งข้อเสนอโครงการTedFund รุ่นที่ 2
เปิดรับสมัครโครงการ “สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม” สาขา อุตสาหกรรมเทคโนโลยีเป้าหมาย (NEC Start Up) ประจำปีงบประมาณ 2560
SME Spring Up Thailand 2016
ประชาสัมพันธ์จัดส่งข้อเสนอโครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2560
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการจัดตั้งสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน (Institute of Community Enterprise Incubation; ICEI)
โครงการการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน หลักสูตรการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลไม้ตามฤดูกาล


หน้าที่ :