มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางและพัฒนาการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
โครงการนักวิจัยพบภาคเอกชน ครั้งที่ 1
สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
กิจกรรมสร้างเครือข่ายและมอบวุฒิบัตรผู้ประกอบการ NEC 59
โครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน หลักสูตรการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลไม้ตามฤดูกาล
โครงการTalent Mobility
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แผนงานบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลและนวัตกรรม
พิธีเปิดโครงการ “เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่” (New Entrepreneurs Creation-NEC)
โครงการผู้ประกอบการพบที่ปรึกษาด้านการตลาด


หน้าที่ :